เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำสาขา จ.ปราจีนบุรี) ด่วน

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำสาขา จ.ปราจีนบุรี) ด่วน

บริษัท ฮาวายไทยเฟอร์นิเจอร์ จำกัด – จังหวัดปราจีนบุรี – ะเทศ บริษัทฯ มีความต้องการที่จะขยายองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโตขึ้น จึงมีความประสงค์จะรับสมัรคบุคลากรที่มีความสามารถ ความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ประจำสาขา จ.ปราจีนบุรี) ด่วน 1 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 25 ก.ย. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงงาน, ฝึกอบรมพนักงาน, จัดทำรายงาน, ติดต่อประสานงานกับหน่วย…กลุ่มบริษัท ฮาวายไทย เป็นผู้ผลิต จำหน่ายและส่งออกเฟอร์นิเจอร์และวัสดุถักทอจากเส้นหวายธรรมชาติ และหวายจากเส้นใยสังเคาระห์ ดูราวีร่า “Durawera” รายแรกของประเทศ บริษัทฯ มีความต้องการที่จะขยายองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโตขึ้น จึงมีความประสงค์จะรับสมัรคบุคลากรที่มีความสามารถ ความมุ่งมั่น และกระตือรือร้นเข้าร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ ดังต่อไปนี้’กลุ่มบริษัท ฮาวายไทย เป็นผู้ผลิต จำหน่ายและส่งออกเฟอร์นิเจอร์และวัสดุถักทอจากเส้นหวายธรรมชาติ และหวายจากเส้นใยสังเคาระห์ ดูราวีร่า “Durawera” รายแรกของปร…

26 September 2015 | 10:12 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments