เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ( รับเพิ่ม )

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ ( รับเพิ่ม )

จังหวัดสระบุรี – บริษัท รถเจาะไทย จำกัด ดำเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ด้านธุรกิจอุตสาหกรรมเหมืองแร่, รับเหมาขุดเจาะหน้าเหมือง, นำเข้า-ส่งออกเครื่องจักรงานเหมือง กำลังขยายกิจการ และต้องการบุคลากรที่เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า/คู่ธุรกิจ และบริษัทฯ โดยมีหลักคุณธรรมในความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งคือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ( CSR ) 3 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 12 พ.ย. 2559 รา…ิต (เสียชีวิต/เจ็บป่วยทั่วไป 200,000 บาท, อุบัติเหตุ 400,000 บาท, สาธารณภัย 600,00 บาท ) 2. กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคมตามกฎหมาย 3. ชุดฟอร์มพนักงาน และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล PPE 4. วันหยุดตามประเพณีไม่น้อยกว่า 13 วัน, วันพักร้อน 6 วัน, ลากิจได้รับค่าจ้าง 6 วัน 5. ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัทฯ) 6. ตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน 7. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 8. และสวัสดิการอื่นๆ ที่จะมีเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้ คุณสมบัติ เพ…

13 November 2016 | 11:54 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments