เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (กทม.(จตุจักร),กำแพงเพชร,อยุธยา(บางบาล)

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (กทม.(จตุจักร),กำแพงเพชร,อยุธยา(บางบาล)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) – จังหวัดกำแพงเพชร – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – แพงเพชร,อยุธยา(บางบาล) อัตรา : 3 อัตรา เงินเดือน : ตามตกลง ลักษณะงาน : 1. จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย 2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบเมื่อเกิดเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน 3.จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่งเอกสารต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแล ควบคุม ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย หรือ เพศหญิง 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด…้านอาชีวอนามัย หรือเกี่ยวข้อง 3.ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ พร้อมวุฒิบัตร 4.สามารถสืบหาอุบัติเหตุและให้คำแนะนำแก่มาตรการป้องกัน 5.มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี 6.มีความรู้เรื่อง ISO และ 5ส. 7.ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS office 8.สามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ 9.มีประสบการณ์/ความรู้ด้านขนส่ง สวัสดิการ : – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – ค่ารักษาพยาบาล – ประกันชีวิต – ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม – ชุดพนักงาน, โบนัส ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน : อยุธยา,กำแพงเพชร,กร…

25 November 2015 | 12:27 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments