เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. วิชาชีพ จ.กาฬสินธุ์)

รับสมัครงาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. วิชาชีพ จ.กาฬสินธุ์)

จังหวัดกาฬสินธุ์ – , we are looking for the candidates who have potential to grow their capability to join our team as the following qualification : สวัสดิการ Social Fund Medical Care Provident Fund Group health Insurance Other welfares will advise to appoint date ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. วิชาชีพ จ.กาฬสินธุ์) รายละเอียดของงาน 1. ดูแลและจัดทำเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัยในโรงงาน 2. ตรวจสอบและนำเสนอวิธีการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ใน…โรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย 4. จัดฝึกอบรมต่างๆ ที่จำเป็นและสร้างความเข้าใจให้กับพนักงาน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนาตาล อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน สามารถปฏิบัติงานประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ หากมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่บริษัทฯ รับ จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ด้าน จป. วิชาชีพ 2 ปี ขึ้นไป สา…

3 April 2016 | 10:55 pm งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments