เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำสำนักงานราชบุรี

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำสำนักงานราชบุรี

จังหวัดราชบุรี – งตำแหน่ง) โบนัส (ขึ้นกับผลประกอบการ) รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศ (ข้ึนอยู่กับผลงาน) งานเลี้ยงสังสรรปีใหม่ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำสำนักงานราชบุรี รายละเอียดของงาน ควบคุมดูแลการขนส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) และขั้นตอนการทำงานให้มีปลอดภัย และวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทำการปรับปรุงเอกสารขั้นตอนการทำงานและอบรมพนักงานให้เหมาะสมกับหลักความปลอดภัย วิเคราะห์และสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น พร้อมจัดทำแนวทางการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก รวมถึงการจัดทำ Route Survey และ Route Hazard ในกรณีท…ี่มีเส้นทางการขนส่งใหม่ๆ เพื่อระบุจุดอันตราย และสื่อสารไปยังพนักงานขับรถ สถานที่ปฏิบัติงาน อยู่ใกล้กับ สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปตท.ราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์การทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือผ่านการอบรมหลักสูตร จป. วิชาชีพ สามารถเดินทางและค้างคืน หรือปฎิบัติงานในต่างจังหวัดได้ มีจิตวิทยา และมีความเป็นธรรม กล้าตัดสินใจในสิ่งที่ถูกหรือผิด มีจ…

6 April 2016 | 10:12 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments