เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) ประจำ โรงงานสมุทรปราการ ด่วนที่สุด

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) ประจำ โรงงานสมุทรปราการ ด่วนที่สุด

อำเภอพระประแดง, จังหวัดสมุทรปราการ – ประกอบกิจการ Manpower Outsources ให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลครบวงจร จัดส่งพนักงานเพื่อปฏิบัติงานทั้งในสายงานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม งานในคลังสินค้าเเละศูนย์กระจายสินค้า งานขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า เเละงานในสำนักงาน ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 17,000 คน สวัสดิการ – ตามกฎหมาย ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ) ประจำ โรงงานสมุทรปราการ ด่วนที่สุด! รายละเอียดของงาน – ตรวจสอบ เสนอแนะ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง มาตรการป้องกัน เกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน – วิเคราะห์แผ…นงาน รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ -อบรม แนะนำพนักงานปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัย – เข้าร่วมตรวจสอบและประชุมด้านความปลอดภัยกับทางลูกค้า – ดูแล ควบคุม KPI – จัดทำข้อมูลสถิติ วิเคราะห์อันตราย – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน โรงงานพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 1 20,000-25,000 คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย หรือ หญิง อายุ25 – 35ปี วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน จป.วิชาชีพด้านโรงงาน 2ปีข…

15 July 2016 | 10:56 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments