เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ประจำโรงงาน จ.ปทุมธานี)

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ประจำโรงงาน จ.ปทุมธานี)

ตำบลบ้านใหม่, อำเภอเมืองปทุมธานี, จังหวัดปทุมธานี – สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ดำเนินธุรกิจผลิตสื่อการเรียนการสอนอย่างครบวงจร สวัสดิการ – เงินเดือน – โอที – ประกันสังคม – เบี้ยเลี้ยง – ชุดยูนิฟอร์ม – วันหยุดประจำสัปดาห์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ – ปรับเงินเดือนประจำปี – โบนัส และสวัสดิการอื่นๆ ตามกฎหมายแรงงานกำหนด – ปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.30-17.30 น. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ (ประจำโรงงาน จ.ปทุมธานี) รายละเอียดของงาน (๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอ…คยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับวิชาชีพตามประกาศ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และผานการอบรมเพิ่มและทดสอบตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด จากหน่วยงานที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง (อบรมเพิ่มเติม 42 ชั่วโมง) ภายในห้าปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ (บังคับใช้ ปี 2549 ภายใน 5ปี ไปคำนวณกันเอง ) รับเฉพาะเพศชาย วิธีการสมัคร – สมัครด้วยตนเอง (จะได้รับการสัมภาษณ์ ทันที!) – ส่งใบสมัครผ่าน…

1 March 2017 | 11:50 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments