เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)**สัญญาจ้าง

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)**สัญญาจ้าง

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด (ITE) ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2510 เป็นบริษัทรับเหมางานวิศวกรรมก่อสร้างชั้นนำของคนไทย ดำเนินธุรกิจในการเป็นผู้เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมก่อสร้างแบบ EPC หรือ Turnkey ครอบคลุมตั้งแต่งานออกแบบวิศวกรรม งานจัดซื้อ จัดหางานก่อสร้าง ติดตั้งและทดสอบนำเข้าใช้งาน รวมไปถึงงานบำรุงรักษาของอาคาร โรงงาน และระบบสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ เราให้บริการงานก่อสร้างวิศวกรรมครบทุกสาขาแบบครบวงจร (One Stop Services) ได้แก่ งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้า เครื่องกล โยธา HVAC ระบบท่อ แล…้กับพนักงาน – สนับสนุน ISO 9001:2000 อัตรา : หลายอัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : 1. ประกันสังคม (ตามที่กฏหมายกำหนด) 2. ประกันชีวิต+อุบัติเหตุกลุ่ม 3. ตรวจสุขภาพประจำปี 4. เงินช่วยค่ารักษาพยาบาล 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 6. เงินช่วยเหลือการสมรส 7. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 8. เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน 9. ค่าใบ กว. 10. ค่า TOEIC 11. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) 12. การฝึกอบรม / สัมมนา 13. ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (ข้อ 14,15 สำหรับพนักงานปฏิบัติงาน…

13 May 2017 | 7:48 am งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments