เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำที่โรงงาน จ.ราชบุรีและจ.ชลบุรี

งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำที่โรงงาน จ.ราชบุรีและจ.ชลบุรี

จังหวัดชลบุรี – ตำบลปากแรต, อำเภอบ้านโป่ง, จังหวัดราชบุรี – รดา ของพนักงาน เสียชีวิต – เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย – โบนัส (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) ประจำที่โรงงาน จ.ราชบุรีและจ.ชลบุรี รายละเอียดของงาน – ดำเนินการเสนอแนะให้นายจ้าง และพนักงานปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย – อบรมให้ความรู้และคำแนะนำ ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน – ดูแลระบบการจัดการด้านความปลอดภัย(มอก/OHSAS 18001)และดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนด – ดูแลอุปกรณ์ฉุกเ…ฉินต่างๆภายในบริษัท ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน สาขาศรีราชา 1 อัตรา + สาขาบ้านโป่ง 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร ไม่จำกัดเพศ อายุ 24 ปี ขึ้นไป จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ ด้านจป.วิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีทักษะด้านภาษาอังกฤษดี มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS Word, Excel, Power Pointได้ดี มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แล…

20 March 2018 | 11:51 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments