เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

กรุงเทพฯ – Company Vision & Mission “E” : Expert “L” : Loyalty “I” : Ingenuity “T” : Trust “E” : Employee & Environment สมัครงาน เก็บงาน รายละเอียดงาน ไม่ระบุ รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กำแพงเพชร (ทุกอำเภอ),กรุงเทพมหานคร (เขตวังทองหลาง) เงินเดือน(บาท) : 16,000+ วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ หน้าที่และความรับผิดชอบ: จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน จ…ัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่งเอกสารต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดูแล ควบคุม ดำเนินการตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัย คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 24 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ประสบการณ์(ปี) : ไม่ระบุ อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม ปริญญาตรีด้านอาชีวอนามัย หรือเกี่ยวข้อง ผ่านการอบรม จป.วิชาชีพ พร้อมวุฒิบัตร มีประสบการ์การทำงานบริษัทขุดเจาะน้ำมันมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาชีวอนามัย ความปลอดภัยแ…

10 June 2017 | 5:51 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments