เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานเบเกอรี่) ลาดหลุมแก้ว

หางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานเบเกอรี่) ลาดหลุมแก้ว

จังหวัดปทุมธานี – ัครงาน เก็บงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานเบเกอรี่) ลาดหลุมแก้ว รายละเอียดงาน 1 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว) เงินเดือน(บาท) : 25,000 – 35,000 วันหยุด : วันอาทิตย์ เวลาทำงาน : 08:00 – 17:00 เวลาทำงานอื่น สามารถขับรถและเดินทางไปสาขาอื่น ๆ ได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบและเสนอแนะนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือข…นด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย คุณสมบัติ เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 28 – 35 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : 2 – 5 อื่นๆ : ไม่ระบุ คุณสมบัติเพิ่มเติม อายุ 28 ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 – 5 ปี ด้านเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูงมาแล้ว และได้ผ่านการอบรม ทดสอบในหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 42 ชั่วโมง เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงา…

25 May 2018 | 10:25 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments