เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

สมัครงาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

จังหวัดปทุมธานี – บริษัท ศูนย์วิจัยทางการแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ไทย จำกัด ดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาและบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดบริการตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ ตามหลักอาชีวอนามัยและอาชีวเวชศาสตร์อย่างเป็นระบบ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ จัดทำมาตรการ และแผนฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน วางแผน และจัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนการทำงาน ในระดับต่างๆ และหลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัยให้กับ เจ้าห…งทุนสวัสดิการพนักงาน,เบี้ยเลี้ยง,ค่าคอมมิสชั่น,ค่าโทรศัพท์ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีตำแหน่ง จป.วิชาชีพ มีความรู้ความสามารถงานด้าน safety และสิ่งแวดล้อม 4. มีภาวะผู้นำสามารถขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทได้ มีทักษะด้านการสื่อสารเกี่ยวกับความปลอดภัย มีความสามารถในการประสานงาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 5. – มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ดี สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัทศูนย์ว…

21 October 2017 | 6:57 am งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments