เจ้าหน้าที่จัดการสิ่งแวดล้อม ( ประจำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

หางาน มองหางาน เจ้าหน้าที่จัดการสิ่งแวดล้อม ( ประจำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย)

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด – กรุงเทพฯ – บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทในเครือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร มีโรงงานตามโครงการพระราชดำริ 3 แห่ง ได้แก่ โรงงานฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงงานแม่จัน จังหวัดเชียงราย และโรงงานเต่างอย จังหวัดสกลนคร ผลิตภัณฑ์ของ “ดอยคำ” เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตรของมูลนิธิโครงการหลวง ได้แก่ น้ำผลไม้พร้อมดื่ม,ผลไม้กระป๋อง,แยมผลไม้,ผลไม้อบแห้ง,ผักบรรจุกระป๋อง,ผักผลไม้แช่แข็ง แล…ะวัตถุดิบสำเร็จรูปที่ใช้ในการผลิตอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ เจ้าหน้าที่จัดการสิ่งแวดล้อม ( ประจำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย) 1.ตรวจสอบการทำงานและประเมินประสิทธิภาพของระบบป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียและระบบบำบัด 2.ครบคุมดูแลและปรับปรุงการทำงานของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมพิษให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบน้ำเป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหมด 3.รายงานผลการตรวจสอบ ควบคุมและกำกับดูแลการทำงานของระบบป้องกันต่อผู้จัดการ อัตรา 1 เงินเดือน ตามตกลง สวัสดิการ – ประกันสังคม – ประกันชีวิต -เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร -เงินช่วย…

21 November 2015 | 5:42 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments