เจ้าหน้าที่จัดซื้อกระจก อลูมิเนียม

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อกระจก อลูมิเนียม

ตำบลบึงคำพร้อย, อำเภอลำลูกกา, จังหวัดปทุมธานี – ะสงค์ที่จะให้ การบริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ทั้งในส่วนงานขายและงานติดตั้ง เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจมากที่สุด และเนื่องจากกลุ่มบริษัท จ.เจริญ ได้มีแนวคิดในการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรในส่วนงานต่างๆ เช่น งานติดตั้ง งานจำหน่าย งานด้านการตลาด และด้านการบริการ เป็นต้น จึงได้ทำการย้ายสำนักงานมาเปิด ณ ที่ทำการแห่งใหม่ “อาคารกลุ่มบริษัท จ.เจริญ เลขที่ 9/9 หมู่ 11 ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 โดยการรวมกลุ่มของ 3 บริษัทเข้าไว้อยู่ที่เดียวกัน ได…เทียบราคาสินค้า 4.ติดต่อหา Supplier เพื่อเป็นการ Source Supply รายงานใหม่ๆ 5.จัดทำรายงานการเปลี่ยนเเปลงราคาสินค้า เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 6.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต/วางแผนการผลิต/คลังพัสดุ เพื่อการสั่งซื้อหรือเตรียมสต๊อค 7.มีประสบการณ์ในการสั่งซื้อกระจก อลูมิเนียม หรือวัสดุก่อสร้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ วันและเวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา 15,000 บาทขึ้นไป คุณสมบัติผ…

7 December 2016 | 11:57 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments