เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (2อัตรา) 2 ตำแหน่ง

หางาน งานว่าง เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) (2อัตรา) 2 ตำแหน่ง

จตุจักร, กรุงเทพฯ – – จัดหา – จัดซื้อสินค้าจากต่างปรเทศ แถบเอเชีย (จีน, อินเดีย, ใต้หวัน) และยุโรป คุณสมบัติผู้สมัคร – วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – เพศ ชายหรือหญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี – มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 1 – 3 ปี – สามารถสื่อสารภาษา อังกฤษ ได้ดี – ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี โปรแกรม MS.Office, Word, Excel ดูต่อ ระดับการศึกษา ปวส. / อนุปริญญา หรือเทียบเท่า สาขาวิชาที่ต้องการ การจัดการ บริหารธุรกิจ อื่นๆ ประสบการณ์การทำงาน 1 ปี ลักษณะการว่าจ้าง งา…นประจำ, งานเต็มเวลา ต้องการด่วน? ไม่ อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ 2 ตำแหน่ง ประเภทของงาน งานจัดซื้อ งานจัดซื้อ งานจัดหา * งานจัดซื้อ งานจัดซื้ออุตสาหกรรม * งานจัดซื้อ งานจัดซื้ออื่นๆ ระดับของตำแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน 14,000 – 18,000 บาท / เดือน สามารถต่อรองได้ สวัสดิการ – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – โบนัสประกันสังคม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล…

14 July 2015 | 12:06 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments