เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปอาวุโส

สมัครงาน งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปอาวุโส

ไทย – เข้าไปสัมภาษณ์ได้เลย 3) Walkin Interview (มากรอกใบสมัครที่สำนักงานใหญ่ได้เลย) พร้อมเอกสารประกอบในการสมัครงานดังนี้ – สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ที่ยังไม่หมดอายุ) 1 ชุด – ใบรายงานผลการศึกษา หรือ transcript ตัวจริงเท่านั้น หรือ ใบปริญญาบัตร ตัวจริง อย่างใด อย่างหนึ่ง เพื่อยืนยันว่า จบจริง (นำมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเท่านั้น) ในกรณีที่ยังไม่จบการศึกษา(สภามหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัติจบ ไม่สามารถสมัครได้) – สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ชุด – ใบเกณฑ์ทหาร เช่น ใบ สด.8 , สด. 9 , ใบ…าที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย / หญิง อายุ 25-33 ปี (ชายผ่านการเกณฑ์ทหาร) 2. วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา มีประสบการณ์ 2-3 ปีขึ้นไป 3. ใช้คอมพิวเตอร์คล่อง โดยเฉพาะ Word , Excel ,Pivot table 4. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง , มีความรับผิดชอบสูง 5. มีความอดทนต่อสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี 6. ติดต่อ : คุณเบญจมาศ โทร : 081-807-6914, 02-168-3377 ต่อ 266 ติดต่อ ส่วนสรรหาและคัดเลือกบุคลากร สวัสดิการ 1. โบนัสประจำปี 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. ค่าตำแหน่ง…

16 March 2016 | 8:57 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments