เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในประเทศ

สมัครงาน งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อภายในประเทศ

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ฯ รายแรกของประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจบริการการตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรมด้วยเทคนิคไม่ทำลาย ( Non – destructive Testing – NDT and Inspection ) ซึ่งมีความจำเป็นต่อกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยอันจะนำไปสู่ความเสียหายในชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มพลังงานปิโตรเลียม สารเคมี โครงสร้างขนาดใหญ่ ระบบคมนาคม รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัท ฯ ได้รับความไว้วา… – ติดต่อมาที่ เบอร์โทร 02-735-0801 ต่อ 83 บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) ติดต่อ : ฝ่ายสรรหา เลขที่ 19 ซ.สวนสน 8(รามคำแหง 60) ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 โทรศัพท์ :0-2735-0801 ต่อ 47 Fax : 0-2735-1941…

7 August 2015 | 4:17 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments