เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสต๊อก ประจำ อ.สะเดา จ.สงขลา (PS)

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสต๊อก ประจำ อ.สะเดา จ.สงขลา (PS)

อำเภอสะเดา, จังหวัดสงขลา – ูงสุด4เดือนต่อปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – ประกันสุขภาพ – ประกันอุบัติเหตุ – สวัสดิการอาหารกลางวัน (ประจำโรงงาน)กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการบ้านพัก (ประจำโรงงาน) กลุ่มงาน ยางธรรมชาติ (STA) – สวัสดิการชุดยูนิฟอร์ม – อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสต๊อก ประจำ อ.สะเดา จ.สงขลา (PS) รายละเอียดของงาน ดำเนินการวางแผนงานและกลยุทธ์ในการสรรหาลูกค้า (ผู้ขายวัตถุดิบ) เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของลูกค้า ให้แก่ผู้บังคับบัญชา สร้าง…ความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและบริษัท เพื่อให้สามารถรักษาฐานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามโครงสร้างบริษัท คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อาย 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขา บริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ บัญชี วิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะด้านการวางแผน การเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการและการนำเสนอ มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี วิธีการสมัคร 1.สมัครผ่าน JobThai…

3 August 2016 | 10:41 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments