#เจ้าหน้าที่จัดซื้อใน/ต่างประเทศ อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สนใจ โทร อิ๋ง 090

หางาน กำลังหางาน #เจ้าหน้าที่จัดซื้อใน/ต่างประเทศ อายุ 25 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อทั้งในและต่างประเทศ สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี สนใจ โทร อิ๋ง 090

กรุงเทพฯ – มบัติ เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป ประสบการณ์(ปี) : อื่นๆ : คุณสมบัติเพิ่มเติม : – อายุ 25 ปีขึ้นไป – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา – มีประสบการณ์ในการจัดซื้อทั้งใน/ต่างประเทศ – มีทักษะด้านจัดซื้อและการเจรจาต่อรอง – มีความคล่องตัวในการทำงาน สามารถดูงานนอกสถานที่ได้ – มีมนุษยสัมพันธ์ดี กะตือรือร้น สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี **สื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**…บริษัท จัดหางาน พี.อาร์.แอนด์ บิสซิเนส แมเนจเม้นท์ เป็นบริษัทจัดหางานที่เปิดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชียวชาญในด้านการคัดสรรหาบุคลากร และมีความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรของไทยและต่างประเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ทางบริษัทได้มีบริการใหม่ คือ MASS RECRUITMENT ภายใต้ชื่อ PRTR MASS RECRUIT ขึ้น เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการหาบุคลากรจำนวนมากในเวลาอันสั้น และพนักงานที่มีอัตราการเข้าและออกจากงานสูง เช่น พนักงานบริการลูกค้าทางโทรศัพท…

3 August 2016 | 10:47 pm งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments