เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ (งานคลังสินค้า)

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ (งานคลังสินค้า)

ไทย – – สรรหาผู้ขาย – ขอใบเสนอราคา – เปรียบเทียบราคา – เจรจาต่อรองราคา – จัดทำเอกสารจัดซื้อ PO. – ตรวจรับสินค้า ร่วมประเมินผลผู้ขาย – จัดทำสรุปรายงาน และรายผลต่อผู้บังคับบัญชา จังหวัด กรุงเทพมหานคร อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามประสบการณ์ และโครงสร้างบริษัท บาท คุณสมบัติผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง อายุ 23 – 35 ปี 2. มีประสบการณ์งานจัดซื้อเครื่องมือ สินค้าสำหรับงานคลัง ภาชนะอุปกรณ์ วัตถุดิบ แพ็คเกจจิ้ง มาไม่น้อยกว่า 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word, excel ได้ดี 4… – สิทธิการลงทุน/แฟรนไชส์ – รางวัลอายุการทำงานนาน – ชุดฟอร์มพนักงาน – พัฒนาและฝึกอบรม เป็นต้น วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเองที่สนง.ลาดพร้าว (วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.) จดหมายสมัครงาน สมัครทาง E-mail ผู้สมัครโปรดแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก และหากได้รับการติดต่อโปรดแต่งกายสุภาพ เอกสารสมัครงานพร้อมหลักฐาน 1 ชุด ดังนี้ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3. สำเนาวุฒิการศึกษา 4. รูปถ่ายปัจจุบัน 2 รูป 5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน / เงินเดือน 6. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบผ่าน…

16 March 2016 | 8:55 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments