เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)

จังหวัดฉะเชิงเทรา – ะกันอุบัติเหตุ/IPD/OPD ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา) รายละเอียดของงาน 1.สรรหา คัดเลือก ผู้ผลิต ผู้ขาย วัตถุดิบ สินค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วงและอื่นๆ รายใหม่อยู่เสมอ 2.เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการชำระเงิน การส่งมอบ และอื่นๆ กับผู้ขาย 3.ดำเนินการสั่งซื้อ และติดตามควบคุมการส่งมอบให้ได้วัตถุดิบ สินค้า บริการและอื่นๆที่มีคุณภาพ ราคาเหมาะสม ส่งมอบได้ทันเวลา ตรงกับความต้องการของผู้ขอซื้อ 4.รวบรวมเอกสารเตรียมวางบิล,Invoice,ใบสั่งซื้อและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง…ภายในเดือนให้กับแผนกบัญชี 5.จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ภายในแผนกจัดซื้อ 6.เคลียร์เอกสารเงินสดย่อยให้กับทางบัญชี 7.เช็คสต๊อกเครื่องใช้สำนักงาน 8.จัดทำรายงานสรุปผลงานทุกสิ้นเดือน อาทิเช่น รายงานการลดต้นทุนสินค้า/เดือน,รายงานจำนวนผู้ขายรายใหม่/ประเภทสินค้าและบริการ เป็นต้น 9.ร่วมมือกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 10.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อัตรา 1 อัตรา คุณสมบัติผ…

11 March 2017 | 11:58 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments