เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ปฏิบัติงานที่ จ.อุบลราชธานี

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ปฏิบัติงานที่ จ.อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี – บริษัทจัดหางานที่เปิดมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2533 ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการคัดสรรหาบุคลากร และมีความชำนาญในการเป็นที่ปรึกษาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรต่างๆ ทั้งองค์กรของไทยและต่างประเทศ สวัสดิการ -ตามที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงาน -ประกันสังคม -ประกันสุขภาพ -ประกันชีวิต -ประกันอุบัติเหตุ -โบนัส ทุกๆ 3 เดือน -วันหยุดนักขัตฤกษ์ (ตามปฏิทิน) -เบี้ยขยัน -โบนัสทุกไตรมาส มี OT -อาหารฟรี ม -ปาตี้ของบริษัททุกเดือน -ฯลฯ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ปฏิบัติงานที่ จ.อุบลราชธาน…ี รายละเอียดของงาน ดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์ทางวิศวกรรม ดูแลด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลนาคี อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี อัตรา เงินเดือน 1 20,000-25,000 (ตามประสบการณ์) คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานจัดซื้อ 2 – 3 ปี (เน้นจัดซื้ออุปกรณ์ทางวิศวกรรม เช่น ปั้ม วาล์วน้ำ เป็นต้น) สามารถใช้โป…

19 January 2018 | 11:07 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments