เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำโรงงานนครปฐม

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำโรงงานนครปฐม

จังหวัดนครปฐม – ามสำเร็จพร้อมกับเรา …ยิ น ดี ต้ อ น รั บ เ ข้ า สู่ ส ถ า น ที่ ทำ ง า น แ ห่ ง ค ว า ม สุ ข ค รั บ ! #ธุรกิจในกลุ่มตะนาวศรี 1.บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด จ.นนทบุรี (สำนักงานใหญ่-ศูนย์กระจายสินค้า) 2.บริษัท เอเชี่ยน ที จำกัด กทม. (ธุรกิจร้านอาหาร) 3.บริษัท ตะนาวศรีไก่ไทย จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานชำแหละไก่สด) 4.บริษัท ที ลีดดิ้ง ฟู้ด จำกัด จ.นครปฐม (โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร) 5.บริษัท ทีแล็บ จำกัด (วิเคราะห์และวิจัย) สวัสดิการ – วันหยุดประจำปี และตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี – วันหยุดพักผ…แหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำโรงงานนครปฐม รายละเอียดของงาน – ซื้อวัสดุ และอุปกรณ์โดยตรง และจัดการกับตารางเวลาการจัดส่งผู้จัดจำหน่ายเพื่อสนับสนุนการผลิต (อุตสาหกรรมอาหาร) – จัดทำ และประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้า และบริการต่าง ๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ พัสดุ และ Outsource เพื่อช่วยลดภาระ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และเวลาในการซื้อสินค้า และบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดซื้อสินค้าที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ ราคาที่เหมาะสม ปริมาณที่ถูกต้อง ตามเวลาที่กำหนด จัดส่งไปยังส…

27 October 2016 | 10:43 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments