เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สามารถสือสาร ภาษาอังกฤษได้)

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สามารถสือสาร ภาษาอังกฤษได้)

อำเภอเมืองระยอง, จังหวัดระยอง – แหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สามารถสือสาร ภาษาอังกฤษได้) รายละเอียดของงาน สรรหาและคัดเลือกผู้ส่งมอบ (Supplier) เปิด PO และดำเนินการจัดซื้อ ควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า ควบคุมสินค้าในคลังและวางแผนการสั่งซื้อ ประสานงาน Shipping และหน่วยงานที่ตรวจรับสินค้า ประเมินผู้ส่งมอบ บริษัทขนส่ง บริษัทตัวแทนออกของ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานการสั่งซื้อ ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน เจรจาต่อรองราคา เปรียบเทียบคุณภาพคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน สถานที่ปฏิบัติงาน สามารถมาปฏิบัต…นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รถขนส่งวัตถุอันตรายทุกประเภทที่ได้รับการผลิตโดยบริษัทฯนั้นได้ผ่านการรับรองมาตรฐานจากทางยุโรปและอเมริกา และยังเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบ One Stop Service แห่งเดียวในประเทศ ที่เริ่มจากการผลิตตั้งแต่กระบวนการแรกจนถึงกระบวนการขั้นสุดท้ายโดยผลิตที่อยู่บนมาตราฐานของ ISO 9001 : 2008 , ADR, ASME และ TPll ที่ได้รับการรับรองจาก กรมธุรกิจพลังงาน กรมโรงงงานอุตสาหกรรมและกรมการขนส่งทางบก ไม่ว่าจะเป็นการผลิต ตัวแท็งค์ ฝาหรือระบบต่างๆเกี่ยวกับรถขนส่งวัตถุอันตราย โดยขั้นตอนแต่ละขั้นตอน เริ่มจ…

17 June 2016 | 10:42 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments