เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

หางาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด – จังหวัดปทุมธานี – ยุดพักผ่อนประจำปี 5. เงินโบนัสประจำปี 6. ปรับเงินประจำปี 7. ตรวจสุขภาพประจำปี คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. อายุ 24 ปีขึ้นไป 2. ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป สถานที่ปฏิบัติงาน : บ.กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จังหวัด : ปทุมธานี วิธีการรับสมัครงาน : 1. สมัครผ่านทางเว็บไซต์กด Apply Job 2. สมัครผ่านทาง E-mail : hr@kfpfood.com 3. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เลขที่ 17/9 หมู่ที่ 11 ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12150 ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ โท…บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด บริษัท กรุงไทยผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการทางธุรกิจผลิตและแปรรูปอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ( ไส้กรอก ) ภายใต้วิสัยทัศน์ (Vision) เพิ่มความพึงพอใจลูกค้า พัฒนาและผลิตสินค้า ยกระดับความมีมาตรฐาน พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และ มุ่งหวังให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ( Knowledge ) และพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถให้กับพนักงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ทั้งยังมุ่งหวังให้สินค้าเป็นที่นิยม ( Favorite ) ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคภายใต้สโ…

22 September 2018 | 6:09 am งาน หางาน สมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments