เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกประจำสาขาสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี – กลุ่มบริษัทในเครือ วี-เซิร์ฟ กรุ๊ป (V-SERVE GROUP) ประกอบด้วย 13 บริษัทในเครือ ภายใต้บริษัท “V-SERVE Logistics Limited” เป็นแกนหลัก เป็นกลุ่มบริษัทของคนไทยดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (LSPs) ต่อเนื่องมาเป็นเวลา 30 ปี มีทุนจดทะเบียนรวมกันประมาณ 68,400,000 บาท และมีพนักงานประจำกว่า 400 คน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกประจำสาขาสุราษฎร์ธานี รายละเอียดของงาน 1. จัดทำเอกสารพิธีการศุลกากรด้านการนำเข้า-ส่งออก 2. ให้บริการลูกค้าทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ด้าน…การนำเข้า-ส่งออก 3. ประสานงานกับสายเรือหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร สถานที่ปฏิบัติงาน 396/30 หมู่ 4 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+ค่าจัดทำเอกสาร+อื่นๆ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการนำเข้า-ส่งออก หากมีประสบการณ์ด้านเอกสารนำเข้า-ส่งออกจะพิจารณาเป็นพิเศษ สา…

12 August 2015 | 10:19 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments