เจ้าหน้าที่จัดส่ง (ปฏิบัติงาน ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ)

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่จัดส่ง (ปฏิบัติงาน ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ – + ของขวัญเกิด -เลี้ยงอาหารกลางวันทุกวันเสาร์ -อุปกรณ์ Safety -ประกันชีวิตกลุ่ม เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ (หยุดเสาร์เว้นสาร์) ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดส่ง (ปฏิบัติงาน ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ) รายละเอียดของงาน 1. ดูแลจัดคิวงานส่งก๊าซ ให้เป็นไปได้อย่างสะดวก พร้อมทั้งสามารแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 2. ดูแลความพร้อมของรถ อาทิเช่น น้ำมัน ก๊าซ ค่าทางด่วน สำหรับรถที่ใช้ในการขนส่ง 3. วางแผนและดำเนินการรักษารถขนส่ง บริหารแผนงานซ่อมบำรุงให้รถสามารถใข้งานได้ตล…อดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 4. จัดทำรายงานการจัดส่ง และรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงานที่สถานีหลักก๊าซธรรมชาติ ปตท. ถ.เทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ , ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ อัตรา เงินเดือน 2 N/A คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. สามารถเข้ากะได้ มนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ สามารใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft…

14 September 2015 | 10:55 pm งาน มองหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments