เจ้าหน้าที่จัดส่ง (สมุทรสาคร)

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่จัดส่ง (สมุทรสาคร)

อำเภอเมืองสมุทรสาคร, จังหวัดสมุทรสาคร – ำรองเลี้ยงชีพ • ทุนการศึกษาบุตรของพนักงาน • ของเยี่ยมไข้ • รางวัลอายุงานนาน ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดส่ง (สมุทรสาคร) รายละเอียดของงาน – ควบคุมดูแลรับผิดชอบ วางแผนและติดตามการจัดส่ง / การให้บริการแก่ลูกค้า อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าโดย ความเรียบร้อย – บริหารจัดการ ควบคุมดูแลรับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทางธุรกิจ และนโยบายของบริษัท และดำเนินการตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ที่ได้ตกลงกับลูกค้าโดยให้มีคุณภาพ แล…ะประสิทธิภาพ รวมถึงการทำแผนรองรับการจัดส่งให้กับลูกค้า. – บริหารจัดการรถและพนักงานขับรถให้มีประิสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา เงินเดือน 2 อัตรา ตามที่ตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย อายุ 23 – 35 ปี วุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการจัดส่ง บริษัทฯ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สามารถเข้ากะ หรืออยู่เวรกลางคืนได้ (เฉพาะบาง Fleet) ขับรถยนต์ได้ วิธีการสมัคร 1) สมัครด้วยตนเอง – สำนักงานใหญ่ (จ.สมุทรสาคร) 2) สมัครได้ที่สำนักงานสาขา : – สน…

24 January 2016 | 11:41 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments