เจ้าหน้าที่ช่างสำรวจ ( จังหวัดพัทลุง หรือ จังหวัดสงขลา )

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ช่างสำรวจ ( จังหวัดพัทลุง หรือ จังหวัดสงขลา )

จังหวัดสงขลา – บริษัท ไฮเทค อินดัสเตรียล เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2531 โดยผู้บริหารคนไทยที่มีประสบการณ์ เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ในงานก่อสร้างอาคารสูง เจ้าหน้าที่ช่างสำรวจ ( จังหวัดพัทลุง หรือ จังหวัดสงขลา ) ดูแลงานด้าน SURVEY ในหน่วยงานก่อสร้าง และวาง LINE ต่างๆ ในงานโครงสร้างและงานสถาปัตย์ อัตรา 3 เงินเดือน ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป 2. วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขางานก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีปร…ะสบการณ์งานสำรวจก่อสร้างอาคารสูง อย่างน้อย 3 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4. สามารถอ่านแบบ ได้เป็นอย่างดี 5. สามารถใช้กล้องไลน์ และกล้องระดับได้เป็นอย่างดี 6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี 7. สามาถทำงานต่างจังหวัดได้ 8. ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน มีวินัย ตรงต่อเวลา ในการทำงาน 9. สามารถทนแรงกดดันของสภาพงานได้ สถานที่ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และโครงการก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จังหวัด สงขลา วิธีการรับสมัครงาน ด้วยตนเองที่ หน่วยงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่พ…

16 October 2015 | 7:47 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments