เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (อยุธยาและกำแพงเพชร)

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (อยุธยาและกำแพงเพชร)

จังหวัดกำแพงเพชร – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา – คารเล้าเป้งง้วน1 ชั้น 30 ถนนวิภาวดัรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 Tel : 02-785-5555 ต่อ 11 Website : Thai Beverage PLC. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (อยุธยาและกำแพงเพชร) ปริญญาตรีทุกสาขาวิศวกรรมเคร่องกล/เทคโนโลยีอุตสาหรรม หรือที่เกี่ยวข้อง เพศชาย อายุ 25-40 ปี มีทักษะหรือประสบการณ์งานซ่อมบำรุง เครื่องยนต์-รถขนส่ง 3 ปีขึ้นไป สามารถทำงานภายใต้ภาะวะแรงกดดันได้ ,มีความรับผิดชอบสูง,ระเอียดรอบคอบ หากซ่อมรถขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ ต้องมีทักษะการใช้งาน MS Office ในระดับดี สมัคร…งานผ่านระบบออนไลน์ของบริษัท http://www.thaibev.com/career Recruitment Center อาคาร LPN1 ชั้น 30 สำนักทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ติดต่อสอบถาม อยุธยา คุณสุกัญญา 035-782-731 กำแพงเพชร คุณกิตติศักดิ์ 055-728-400 Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : 1. ดูแลงานด้านซ่อมบำรุง และประเมิณอาการซ่อมรถเพื่อการขนส่ง 2. จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง Salary : Not specify Need : Not specify Location : Ayuthaya…

20 October 2016 | 10:35 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments