เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ IT (IT System Admin) อุบลราชธานี

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ IT (IT System Admin) อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี – คุณสมบัติ ความรู้งานระบบคอมพิวเตอร์ ป.ตรี-ป.โท ทำงานที่จังหวัดอุบลราชธานี สนใจติดต่อ 045-319900 ต่อ 123 และ 081-8725155 เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครงาน ผู้สมัครทุกท่านที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งงานใดๆ กับบริษัท กรุณาแนบเอกสารการสมัครงาน มีรายการดังนี้ สำเนาทุกใบควรจะเซ็นกำกับ สำเนาถูกต้องไปเลยครับ และเขียนว่าใช้สำหรับสมัครงานเท่านั้น 1. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (จำเป็นต้องนำไป) 2. รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป (จำเป็นต้องนำไปครับ) 3. สำเนาเอกสารราช…การต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี) 4. สำเนาหนังสือรับรองต่างๆ / สำเนาใบขับขี่ (ถ้างานนั้นเกี่ยวกับการขับรถ) 5. Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี) คุณสมบัติผู้สมัคร (Candidate Requirements) ข้อมูลติดต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครงาน ( Contact ) อายุ Age Range : 25 – 45 year(ปี) ประสบการณ์ Experience : 1 year(ปี) ระดับการศึกษา Qualification : ปริญญาตรี ติดต่อ Contact : คุณ บุรินทร์ ฝ่ายบุคคล โทรศัพท์ Telephone : 088-9249998 เว็บไ…

7 October 2016 | 5:51 am งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments