เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ (สามร้อยยอด กุยบุรี เมือง)

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ (สามร้อยยอด กุยบุรี เมือง)

ตำบลสามร้อยยอด, อำเภอสามร้อยยอด, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – ตำบลกุยบุรี, อำเภอกุยบุรี, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ – บริษัทในกลุ่มสนับสนุนงานของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการด้านการสรรหา และการจัดการด้านบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจให้กับ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และบริษัทในเครือ สวัสดิการ – ค่าล่วงเวลา – โบนัสประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) พื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ (สามร้อยยอด กุยบุรี เมือง) รายละเอียดของงาน ***ตำแหน่งนี้เป็นพนักงานประจำของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทางธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์สัมภาษณ์เฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตร…มหลักเกณฑ์) · เงินประโยชน์ทดแทน : เสียชีวิต, ฌาปนกิจสงเคราะห์ · เงินชดเชย : เกษียณอายุ (55 ปีขึ้นไป) สถานที่ปฏิบัติงาน ประจวบคีรีขันธ์ (สามร้อยยอด กุยบุรี เมือง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อัตรา หลายอัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี GPA 2.5 ขึ้นไป ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ มีบุคลิกภาพดี มีใจรักด้านการบริการ มีทักษะดีในการสื่อความ และการติดต่อกับผู้อื่น เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือพ้นภาระทางทหารแล้ว ย…

14 August 2018 | 10:58 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments