เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) ประจำ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่27 พฤษภาคม 2560

รับสมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) ประจำ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่27 พฤษภาคม 2560

Progress HR Co., Ltd. – ตำบลนครปฐม, อำเภอเมืองนครปฐม, จังหวัดนครปฐม – Progress HR Co., Ltd. บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด เป็นบริษัทที่ให้การสนับสนุนการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยทางบริษัท เป็นผู้ดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อเข้าทำงานให้แก่ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO) ประจำ นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สอบข้อเขียน วันเสาร์ ที่27 พฤษภาคม 2560 ***สอบข้อเขียน วันศุกร์ ที่27 พฤษภาคม 2560 ณ ธ.กสิกรไทย สาขาถนนเพชรเกษม นครปฐม *** ให้บริการรับฝาก-ถอนเงินสดทุกประเภทบัญชีของธนาคาร ให้บริการซื้อ-ขาย/โอน/รับฝาก เงินตราและตรา…สารต่างประเทศ ขึ้นเงินสดตามเช็คของขวัญ ดราฟต์ แคชเชียร์เช็ค และโอนเงินระบบ EFT ด้วยเงินสด นำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคารที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า ผลตอบแทน :- · เป็นพนักงานประจำของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) · เงินเดือน · ค่าครองชีพ · OT · เงินรางวัล · บำเหน็จพิเศษ (5-10% ของเงินเดือนขึ้นอยู่กับอายุงาน) · โบนัส · กองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ · ประกันอุบัติเหตุ(24 ช.ม.) · การตรวจสุขภาพประจำปี · ค่ารักษาพยาบาล · ทันตกรรม · อื่นๆ ฯลฯ สวัสดิการ :- · เงินกู้ : ที่อยู่อาศัย , ซ่อมแซมที่อยู่อา…

18 May 2017 | 1:14 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments