เจ้าหน้าที่ดูแลสวน

หางาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ดูแลสวน

จังหวัดสุโขทัย – 1. วุฒิ ปวส. – ปริญญาตรี สาขาเกษตรศาตร์ พืชศาสตร์ พืชสวน พืชไร่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. มีความรู้ทางด้านการขยายพันธุ์พืช เช่น ไม้ผล ไม้ประดับ 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในแปลงพืช 4. ทุ่มเท ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี จังหวัดที่ปฏิบัติงาน สุโขทัย สวัสดิการ / ข้อมูลเพิ่มเติม สถานที่ทำงานอยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วิธีรับสมัคร สมัคร Online ผ่าน Jobthaiweb.com วิธีรับสมัครเพิ่มเติม + ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน ติดต่อ – สอ…บถาม 121/8 หมู่ 3 ชุมชนลิไท ต. เมืองเก่า อ. เมือง จ. สุโขทัย โทรศัพท์ 0871077092 |…

2 April 2016 | 11:37 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments