เจ้าหน้าที่ดูและและประสานงานสนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี

หางาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ดูและและประสานงานสนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม – กรุงเทพฯ – าหกรรม (Industrialization) ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในทักษะวิชาชีพขั้นสูง เจ้าหน้าที่ดูและและประสานงานสนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี ติดต่อ ประสานงาน งานสารบรรณ จัดทำเอกสารภายนอก ภายใน ดูแลระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ปฏิบัติที่สนามบินโพธาราม จ.ราชบุรี อัตรา : 1 เงินเดือน : ตามวุฒิและประสบการณ์ สวัสดิการ : – กองทุนประกันสังคม – ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม – ประกันสุขภาพ (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป) – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (อายุงาน 1 ปีขึ้นไป ตามความสมัครใจ) หมายเหตุ: ปฏิบัติงานวันอังคาร-เสาร์ เวลา 8:00-16:00 น. คุณส…มบัติผู้สมัคร : 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 3. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านสายการบิน หรือธุรกิจการบินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 4. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน งานสารบรรณ 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 6. มีความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับดี สถานที่ปฏิบัติงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วิทยาเขตราชบุรี (สนามบินโพธาราม) จังหวัด : กรุงเทพมหานคร วิธีการรับสมัครงาน : สมัครด้วยตนเอง/ส่งไปรษณีย…

8 June 2017 | 6:33 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments