เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในบ้านพัก

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในบ้านพัก

จังหวัดสมุทรสาคร – าตอนปลายขึ้นไป) • ตำแหน่งนี้ต้องการบุคคลที่มีทัศนคติเชิงบวกต่อเด็ก วัยรุ่น และเพื่อนร่วมงาน • ผู้สมัครควรมีประสบการณ์ในการทำงานกับเด็ก และวัยรุ่นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ยากไร้ด้อยโอกาส เคยทำงานภายในกับทีมงานจากหลายภาคส่วน และทีมงานจากหลากหลายวัฒนธรรม และแสดงให้เห็นถึงการมีความยืดหยุ่นในรูปแบบการทำงานเป็นสำคัญ • มีทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการเจรจาต่อรอง และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยม รวมทั้งมีความสามารถในการเข้าใจถึงความรู้สึกของเด็กด้วย • มีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการดูแลด้าน…ที่พักอาศัย และการคุ้มครองเด็ก • มีความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่สร้างเสริมความไว้วางใจกับนักเรียนแต่ละคน และทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน/โค้ช ผ่านทางการสร้างและสนับสนุนวินัยเชิงบวก • มีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน สถานที่ปฏิบัติงาน: เมืองเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน เวลาทำงาน: 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (5-6 วันต่อสัปดาห์/สับเปลี่ยนหมุนเวียนไป) วันจันทร์ วันศุกร์: 12.00 น. -20.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์: 8.00 น.-20.00 น. เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กในเวลากลางคืน เวลาทำงาน: 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันจันท…

17 June 2017 | 7:49 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments