เจ้าหน้าที่ดูแลไซด์ (Site Supervisor) ประจำพะเยา-เชียงราย/ แพร่-น่าน

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ดูแลไซด์ (Site Supervisor) ประจำพะเยา-เชียงราย/ แพร่-น่าน

ภาคเหนือ – ประจำ พะเยา – เชียงราย 1 คน ประจำ แพร่ – น่าน 1 คน *ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดข้างต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ลักษณะการทำงาน 1. ประจำการที่ออฟฟิศสำนักงานใหญ่ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ กรณีทำเอกสาร / เบิกจ่ายเงิน / เบิกจ่ายอุปกรณ์ / ถอดแบบ 2. ออกต่างจังหวัดเพื่อปฏิบัติงานที่ไซต์งานกรณีมีงานก่อสร้าง โดยมีรถบริษัทฯ น้ำมันเชื้อเพลิง โทรศัพท์ ค่าที่พัก เบี้ยเลี้ยงประจำวันให้ ภาระงานที่ปฏิบัติ 1. ถอดแบบและประเมินราคา 2. ประสานงานระหว่างไซด์งานและออฟฟิศเชียงใหม่-ตะวันออก 3. ควบคุมงานก่อส…

15 May 2016 | 10:29 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments