เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา (Education Officer) ประจำ จ.สมุทรสาคร 1 อัตรา

งาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา (Education Officer) ประจำ จ.สมุทรสาคร 1 อัตรา

จังหวัดสมุทรสาคร – raksthaingo มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2522 ดำเนินโครงการในด้านการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบภัย การจัดการทรัพยากรในชุมชน การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมในชุมชนงานด้านการศึกษาและงานป้องกันเอดส์และช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ต้องการรับเจ้าหน้าที่ร่วมงาน ดังนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การศึกษา (Education Officer) สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดสมุทรสาคร อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร ความรับผิดชอบหลัก ทำหน้าที่ศึกษ…าวิเคราะห์ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย (เด็กแรงงานข้ามชาติ) ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ครูที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมออกแบบและวางระบบการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับลูกแรงงานข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย พื้นที่สำนักงานสมุทรสาคร กำกับติดตามและพัฒนางานด้านการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กแรงงานข้ามชาติ ร่วมสนับสนุนงานเชิงวิชาการสำหรับครู ทั้งด้านเนื้อหาการออกแบบหลักสูตรและรูปแบบการสอนที่เหมาะสม ร่วมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กแรงงานข้ามชาติ ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา พัฒนาศักยภาพครูทั้งชาวไทยและชาวพม่า กำ…

27 December 2015 | 3:20 am งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments