เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถก่อนรับประกัน (Claim Di Bike) ***ด่วน** Parttime

รับสมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถก่อนรับประกัน (Claim Di Bike) ***ด่วน** Parttime

ภาคเหนือ – ย่างดี และต้องมี Internet 3G 5. มียานพาหนะขับขี่ส่วนตัว อย่างน้อย รถมอเตอร์ไซต์ รถกระบะ หรือรถยนต์ และมีใบอนุญาติขับขี่ถูกต้อง สถานที่ปฏิบัติงาน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน หรือ เลือกปฏิบัติตามเขตถื้นที่ที่ท่านอยู่ วิธีการสมัครงาน ส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์นี้…ประจำตามกฎระเบียบที่วางไว้ และมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั นหรือตำแหน่งเป็น พนักงานประจำ พนักงานสำรวจภัยและได้ทำงานในระดับหัวหน้า สวัสดิการ ประกันสังคม เงินเดือน ไม่ระบุ คุณสมบัติผู้สมัคร ชาย หรือ หญิง อายุ 18 ถึง 40 ปี วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป 1. รักงานบริการ และมีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถคิดและตัดสินใจแก้ปัญหาได้ 2. ต้องเข้าอบรมการทางานและสอบผ่านก่อนออกปฎิบัติงานจริง 3. มีทักษะในการสื่อสาร และการเจรจาต่อรอง 4. ต้องมีและใช้ Smartphone iOS, android ได้เป็นอ…

21 July 2016 | 10:37 pm งาน งานว่าง สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments