เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC. (สอยดาว จันทบุรี) ด่วน

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC. (สอยดาว จันทบุรี) ด่วน

บริษัท สยามราชธานี จำกัด – จังหวัดจันทบุรี – บริษัท สยามราชธานี จำกัด ในส่วนงาน Data Solution ให้บริการด้านการบันทึกข้อมูลครบวงจร ซึ่งรวมไปถึงให้บริการด้าน Hardware และ Software เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า’บริษัท สยามราชธานี จำกัด ในส่วนงาน Data Solution ให้บริการด้านการบันทึกข้อมูลครบวงจร ซึ่งรวมไปถึงให้บริการด้าน Hardware และ Software เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC. (สอยดาว จันทบุรี) ด่วน! ไม่ระบุ ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 26 ส.ค. 2558 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : เงินเ…ดือน(บาท) : 6,500 – 7,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่พนักงานจดหน่วยส่งให้ 2. ทำการถ่ายรูปกรณีมิเตอร์ผิดปกติ เพื่อนำมาประกอบทำรายงานส่งให้กับลูกค้า 3. ออกตรวจสอบหน่วยหน้างานให้กับบริษัท 4. ช่วยอำนวยความสะดวกกับพนักงานจดหน่วยเมื่อต้องการความช่วยเหลือ 5. ทำหน้าที่จดหน่วยแทนพนักงานจดหน่วย เมื่อพนักงานจดหน่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 6.วันเวลาปฏิบัติงาน วันที่ 15-31 ของเดือน สวัสดิการ – ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : – ประกันสังคมตามกฎหมาย – ปร…

26 August 2015 | 10:23 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments