เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ/พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

งาน หางาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ/พนักงานตรวจสอบคุณภาพ

ตำบลเทพารักษ์, อำเภอเมืองสมุทรปราการ, จังหวัดสมุทรปราการ – บริษัท ฯ เปิดดำเนินธุรกิจผลิต ชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ ผลิตคลีนรูม ตู้ไฟฟ้า ฐานรองตู้เอกสารและตู้แช่ขนาดใหญ่สำหรับห้างสรรพสินค้า มากว่า 30 ปี ตลอดระยะเวลาเรามุ่งมั่นพัฒนา ด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของลูกค้า ส่งผลให้การประกอบการของบริษัทฯ เติบโตมาโดยลำดับ และเพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการและสนับสนุนกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและการดำเนินชีวิต ได้เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งส…ำคัญดังต่อไปนี้ สวัสดิการ โบนัสตามผลประกอบการประจำปี ปรับเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปี และตามประกาศกระทรวงแรงงาน เครื่องแบบพนักงาน เบี้ยขยัน รางวัลพนักงานมีสถิติการมาทำงานดีเด่น รางวัลพนักงานปฏิบัติงานครบ 12 ปี และ 20 ปี ค่าเดินทางกลับบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ค่าอาหารช่วงทำงานล่วงเวลา กิจกรรมสันทนาการประจำปี กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ ตรวจสุขภาพประจำปี วันหยุดตามประเพณี 13 วัน/ปี สิทธิการลาพักผ่อนประจำปี ลากิจ ลาป่วย และลาตามกฎหมายกำหนด ฝึกอ…

2 March 2017 | 11:57 pm งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments