เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC.(มาบตาพุด) ด่วนมาก

สมัครงาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC.(มาบตาพุด) ด่วนมาก

จังหวัดสมุทรปราการ – ริษัท 4. ช่วยอำนวยความสะดวกกับพนักงานจดหน่วยเมื่อต้องการความช่วยเหลือ 5. ทำหน้าที่จดหน่วยแทนพนักงานจดหน่วย เมื่อพนักงานจดหน่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 6.วันเวลาปฏิบัติงาน วันที่ 15-31 ของเดือน สมัครงาน เก็บงาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC.(มาบตาพุด) ด่วนมาก! รายละเอียดงาน ไม่ระบุ รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ระยอง (เมือง) เงินเดือน(บาท) : 8,000 – 10,000 วันหยุด : ไม่ระบุ เวลาทำงาน : ไม่ระบุ เวลาทำงานอื่น ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ทำการตรวจสอบความถูกต้อง…ะมีใบอนุญาติขับขี่ – ชำนาญเส้นทาง – ขยัน – อดทน – มีความรับผิดชอบ – สนใจสมัคร สอบถาม 081-9250658 คุณโอ สวัสดิการ ประกันสังคม สวัสดิการอื่นๆ – ประกันสังคมตามกฎหมาย – กองทุนทดแทนตามกฏ หมาย – ประกันชีวิต (ขึ้นอยู่กับบาง ตำแหน่ง ) – วันลาป่วย / ลาคลอดตามกฎหมาย กำหนด – วันหยุดพักผ่อนประจำปีตามกฎหมาย กำหนด – วันหยุดตามประเพณี – เครื่องแบบพนักงาน – เบี้ยขยัน (ขึ้นอยู่กับบางตำแหน่ง ) – ค่าครองชีพ (ขึ้นอยู่กับบางตำแหน่ง ) – ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ – สิทธิอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด วิธีกา…

22 July 2018 | 10:57 pm งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

งานอื่นๆ

Comments

comments