เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 1 ตำแหน่ง

สมัครงาน งานใหม่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 1 ตำแหน่ง

อำเภอพระสมุทรเจดีย์, จังหวัดสมุทรปราการ – วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และตรวจสอบระบบงานตามแผนงาน จัดทำรายงานสรุปประเด็นการตรวจสอบ คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-30 ปี การศึกษาป.ตรี สาขาการบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ใช้บระบบบริหารงาน Axapta (Ax) หากมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ประมาณ 2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ ดูต่อ ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาที่ต้องการ บัญชี ประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ลักษณะการว่าจ้าง งานประจำ, งานเต็มเวลา ต้องการด่วน? ต้องการด่วน อัตรา (ตำแหน่ง) ที่เปิดรับ 1 ตำแหน่ง… ประเภทของงาน งานบัญชี งานตรวจสอบบัญชี * งานบัญชี งานบัญชีอื่นๆ ระดับของตำแหน่งงาน ระดับปฏิบัติงาน พื้นที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ อัตราเงินเดือนและสวัสดิการ อัตราเงินเดือน ช่วงเงินเดือนสอดคล้องกับเงื่อนไขการค้น สามารถต่อรองได้ สวัสดิการ 1. ค่าความสามารถ 2. เบี้ยขยันรายดือน และเบี้ยขยันพิเศษรายปี 3. รถรับ-ส่งพนักงาน 4. ยูนิฟอร์ม อุปกรณ์Safety 5. ปรับเงินเดือนค่าจ้างประจำปี 6. โบนัสประจำปี 7. นำเที่ยว, งา…

13 October 2015 | 6:32 am งาน หางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments