เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

รับสมัครงาน งาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit)

จังหวัดสงขลา – บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด 371 ถ.สามชัย อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา 90110 โทร : 074-342800 ต่อ 140 รหัส : 99477 ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) จำนวนอัตรา : 1 อัตรา รายได้ : ไม่ระบุ วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี เพศ : ไม่จำกัด จังหวัด : สงขลา รายละเอียดอื่นๆ : ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ลักษณะงาน – ศึกษาระบบงานของหน่วยงานที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ – จัดทำรายละเอียดระบบงานที่เข้าทำการตรวจสอบ – ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ – ปฏิบัติงา…นตรวจสอบตามแนวทางการตรวจสอบ – จัดทำกระดาษทำการและรวบรวมเอกสารหลักฐานของเรื่องที่ตรวจสอบ – ร่วมวิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อนำไปพิจารณาความถูกต้อง ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของเรื่องที่ตรวจสอบ – สรุปผลการตรวจสอบ โดยนำเสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของเรื่องที่ตรวจสอบ – ทบทวนและติดตามหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติผู้สมัคร – เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี สัญชาติไทย – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบัญชี การเงิน เศ…

7 March 2016 | 11:57 pm งาน หางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments