เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รับสมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) – กรุงเทพฯ – อกประมาณ 350,000 ตันต่อปี บริษัทไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)เข้าสู่ทศวรรษที่ 4 ของการดำเนินการ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาทางด้านคุณภาพและการสร้างสรรค์งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุถึงวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในการสร้างความพึงพอใจของลูกค้าซึ่งเป็นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของเรา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Responsibilities 1. ตรวจสอบการดำเนินงาน 2. ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 3. ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฏระเบียบบริษัท 4. ตรวจสอบทางการเงิน 5. ตรวจสอบสารสนเทศ 6. บริการให้ความคิดเห็นทางวิชาชีพในเรื่องต่างๆ 7. งานอื่นๆที่ได้ร…ับมอบหมาย อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ : 1. เครื่องแบบพนักงาน 3,500 บาท / ปี 2. เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆเช่น งานแต่ง , งานบวช , งานศพ เป็นต้น 3. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4. การตรวจสุขภาพประจำปี 5. ประกันชีวิต 6. ประกันอุบัติเหตุ 7. ประกันสังคม 8. เงินกู้ยืม ( กรณีฉุกเฉิน ) 9. ค่าเบียเลี้ยง ( เดินทางต่างจังหวัด / เดินทางต่างประเทศ ) 10. โบนัส ประจำปี 11. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี 12. งานเลี้ยงวันเกิด 13. กิจกรรมพัฒนาและฝึกอบรม 14. หยุดเสาร์ – อาทิตย…

6 May 2017 | 3:29 am งาน มองหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments