เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / Internal Audit Officer

งาน มองหางาน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน / Internal Audit Officer

Khonburi Sugar PCL – กรุงเทพฯ – Responsibilities ปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบภายในและแผนบริหารความเสี่ยงด้านเกษตร สรุปผลการตรวจสอบพร้อมจัดทำรายงานข้อเสนอแนะและรายงานบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินผลตามรายงานที่เสนอแนะ Qualifications เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวกับงาน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านงานตรวจสอบภายใน – นอก หรืองานด้านบริหารความเสี่ยง 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถทำงานเป็นทีมและมีความละเอียดรอบคอบ เด…

31 October 2016 | 7:00 am งาน งานว่าง รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments