เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุประจำสาขา ลพบุรี ชัยภูมิ, อยุธยา, ศรีราชา, มหาสารคาม, ปากช่อง

งาน งานว่าง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุประจำสาขา ลพบุรี ชัยภูมิ, อยุธยา, ศรีราชา, มหาสารคาม, ปากช่อง

จังหวัดมหาสารคาม – ันดับ 1 ทางด้านการรับประกันภัยทางทะเลและขนส่ง มากกว่า 20 ปี ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2556 บริษัทมีผลประกอบการโดยรวมอยู่ในอันดับ 6 จากการจัดลำดับบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศไทยจำนวนทั้งหมดมากกว่า 80 บริษัท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลให้เป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2549, 2551 และปี 2554 ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุด 6 ตำแหน่ง วันที่อัพเดต : 10 มิ.ย. 2559 รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงา…ะบบสินไหมรถยนต์ เช่น การจัดเก็บบันทึก ,การทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน,การรับแจ้งเหตุ,รายงานและเอกสารต่างๆ 6. ตรวจสอบความครอบคลุมของกรมธรรม์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินไหมรถยนต์และอื่นๆ 7. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อช่วยให้ระบบการคำนวณจำนวนเงินประกันภัยที่ต้องจ่ายมีความซับซ้อนน้อยที่สุด 8. ตรวจสอบหาข้อมูลจากผู้มารับบริการหรือผู้ได้รับผลประโยชน์และเปิดเคลม 9. สามารถเิปิดเคลมและอนุมัติเคลมภายใต้สิทธิ์ที่ได้รับอนุมัติ 10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน สวัสดิการ – ประกันสังค…

10 June 2016 | 10:25 pm งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments