เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน) ด่วนมาก

หางาน หางาน เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน) ด่วนมาก

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด – จังหวัดสงขลา – บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศ ผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลา เช่น ปูอัด ชิคูว่า เต้าหู้ปลา และอื่นๆ ส่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ภายใต้ตราสินค้า พีเอฟพี (PFP) ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP, ISO 22000, ISO 14001, มอก.18001, HAL-Q, HALAL และระบบการจัดการคุณภาพชีวิตการทำงาน MS-QWL เจ้าหน้าที่ตลาดต่างประเทศ (ภาษาจีน) ด่วนมาก -ศึกษาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขายไปยังกลุ่มประเทศจีน -รวมกับฝ่ายต่างๆในการพัฒน…าสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากแผนการตลาด และ ปรับปรุงแผนให้เกิดความเหมาะสม -สามารถตอบข้อร้องเรียนและชี้แจงให้ลูกค้าเข้าใจอย่างรวดเร็ว -ติดต่อประสานงานกับองค์กรการค้าระหว่างประเทศ -ติดต่อลูกค้าประเทศจีน- นำเสนอขายสินค้าต้องสามารถสื่อสารภาษาจีนดีมาก -ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ -ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อพัฒนาสินค้าใหม่ อัตรา : 2 อัตรา เงินเดือน : N/A สวัสดิการ : ชุดยูนิฟอร์ม, หอพัก, รถรับ-ส่ง, สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ,เงินช่วย…

26 May 2017 | 6:33 am งาน กำลังหางาน สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments