เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้และเก็บเงิน (ประจำ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)

สมัครงาน หางาน เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้และเก็บเงิน (ประจำ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ)

จังหวัดสมุทรปราการ – างข้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้บริษัทเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ดังนั้นจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งดังนี้ สมัครงาน เก็บงาน รายละเอียดงาน 1 ตำแหน่ง รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เงินเดือน(บาท) :ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ประสานงานเรื่องเอกสารวางบิลรับเช็ค ทำใบวางบิล ติดตามการเก็บเช็ค ออกใบเสร็จรับเช็ค ระหว่างลูกค้ากับบริษัท 2. จัดทำรายงาน ตรวจสอบรอบการชำระเงินวางบิลให้ตรงตามดิวลูกค้า 3. ติดตามเร่งรัดหนี้สิน สอ…บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำยางข้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้บริษัทเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก ดังนั้นจึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาร่วมงานในตำแหน่งดังนี้’บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำย…

23 December 2016 | 11:54 pm งาน หางานใหม่ สมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Comments

comments