เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)

สมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานต่างประเทศ(ญี่ปุ่น)

จังหวัดปราจีนบุรี – ประเทศ(ญี่ปุ่น) 1. แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น / ญี่ปุ่น-ไทย 2. ล่ามแปลภาษาสำหรับการประชุมต่าง ๆ 3. ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับญี่ปุ่น ให้การสื่อสารเข้าใจตรงกันและราบรื่น 4. ให้ความร่วมมือในแผนก และส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อัตรา 1 เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท สวัสดิการ ค่าครองชีพ,โบนัส, O.T. , เบี้ยขยัน, ค่ารถ/ค่าอาหาร, ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ, ค่ารักษาพยาบาล, ตรวจสุขภาพ, กีฬา, นำเที่ยว, รถรับส่ง, เครื่องแบบ, หอพัก, เงินกู้, ปรับเงินเดือน, เบี้ยเลี้ยง, งานเลี้ยงสิ้นปี, ประกันสังคม, กองทุนส…ำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนเงินทดแทน, อาหารราคาถูก, กองทุนสวัสดิการลูกจ้าง, เงินช่วยเหลืองานมงคล-อวมงคล, สิทธิลาบวช 30 วัน ฯ คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. เพศ ชาย – หญิง อายุ 22 – 26 ปี 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เอกภาษาญี่ปุ่น 3. พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นได้ดี สื่อสารกับเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นได้ดี สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ฮิตาชิ อินดัสเตรียล เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด ปราจีนบุรี วิธีการรับสมัครงาน 1. ส่งข้อมูลประวัติและเอกสารประกอบการสมัครงานทาง E-mail : ssunan@hitt.hitachi-asia.com 2. สมัครด้วย…

18 September 2015 | 5:04 am งาน กำลังหางาน รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments