เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า : ระยอง

สมัครงาน กำลังหางาน เจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า : ระยอง

จังหวัดระยอง – กษ์ได้ (บริษัทฯ มีสวัสดิการค่าทำงานในวันหยุด) 6.วันเวลาทำงาน คือ 9.00 – 18.00 น. และมีค่าทำงานล่วงเวลาตั้งแต่ 18.20 – 20.00 น. ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ 7.สามารถทำงานที่ถนนจอมพล แยกไนท์บาซ่า การว่าจ้าง : พนักงานของบริษัทฯ (ปีแรกเริ่มจาก Temporary ปีถัดไปพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อปรับเป็น Permanence) เงินเดือน 12,000 บาท+ค่าล่วงเวลา+Incentive วิธีการสมัคร 1. ส่งประวัติของท่านได้ที่ jobs@easybuy.co.th 2. สมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ระยอง ตรงข้ามกับโลตัสระยอง สามารถเข้าสมัครได้ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแ…นักงานประจำ, ความคุ้มครองการเดินทางไปต่างประเทศ – ศึกษาดูงานบริษัทแม่ (ACOM) ที่ประเทศญี่ปุ่น – สวัสดิการสินเชื่อบ้าน กับธนาคาร ธอส. – สวัสดิการเงินกู้ฉุกเฉินไม่มีดอกเบี้ย – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – เงินโบนัส 2 ครั้งต่อปี คือ โบนัสตามผลประกอบการ(โบนัสประจำปี), โบนัสตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน – การขึ้นเงินเดือนประจำปี – การเลื่อนขั้น/ตำแหน่งงานประจำปี – การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตาม Career Path – สวัสดิการงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี – สวัสดิการตรวจสุขภาพประจำปี – เงินช่วยเหลือแ…

21 May 2016 | 10:51 pm งาน หางานใหม่ รับสมัครงาน

สนใจงานนี้คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานอื่นๆ

Comments

comments